Project

Stedenbeleid. Vlaanderen stimuleert haar steden zowel met subsidies als met expertise. Ze bevordert innovatie, kennisontwikkeling en ervaringsuitwisseling tussen ‘makers van de stad’: stadsbesturen, Vlaamse beleidsomeinen, middenveld, ondernemers, wetenschappers.

Concreet gaat het om:

  • Ondersteuning van de 13 centrumsteden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor Brussel in hun ontwikkeling tot smart cities via het Smart Flanders-programma.
  • De toekenning van de Slim in de Stad-prijs voor het meest innovatieve en creatieve concept over de stad van de toekomst.
  • Subsidies voor en deskundige begeleiding van stadsvernieuwingsprojecten.
  • Kennisopbouw en -uitwisseling via onderzoek over diverse stedelijke onderwerpen, monitoring van de leefbaarheid in de steden (Stadsmonitor), studiedagen, trefdagen en communicatie.
  • Ondersteuning bij Europese programma’s zoals Urbiscoop (het stedenoverleg van de Benelux), EFRO en JPI Urban Europe.

Vernieuwde visie stedenbeleid. Twintig jaar na het toewijzen van de bevoegdheid stedenbeleid aan Vlaanderen en een eerste visieontwikkeling op het Vlaamse stedenbeleid (Witboek ‘De eeuw van de stad’) is het een uitgelezen moment voor een update en herijking. De steden zijn er de afgelopen decennia gevoelig op vooruit gegaan. De vertrekbasis voor een nieuwe stedenvisie is met andere woorden gunstig, al blijven er vanzelfsprekend belangrijke uitdagingen.

De hoofdvraag in dit project is hoe het Vlaamse stedenbeleid verder ontwikkeld moet worden vanuit de kracht van sterke steden en binnen een perspectief van 15 tot 20 jaar? Binnen het traject gaan we op zoek naar een sterk inhoudelijk verhaal, maar ook naar de bestuurlijke organisatie ervan.

Idea Consult en het Team stedenbeleid voorzien doorheen het traject interactiemomenten met tal van stakeholders.  De start werd gegeven eind oktober 2018, het einde is voorzien begin mei 2019.

Het team. Voor deze opdracht laat Idea Consult zich omringen door een multidisciplinair academisch expertenteam met brede kennis en competenties in thema’s zoals bestuurlijke vernieuwing, smart cities en technologie,  sociale innovatie en diversiteit en ruimtelijke planning.