Verslag stadslabo mobiliteit

Do you dream to plunge into the sea of excitement and entertainment? You can find many online games on the Internet today, among which it is quite difficult to choose the best one. I recommend you to try the jednoręki bandyta darmowe gry. Every gambler will appreciate it. Not only for that it is suitable for computer, tablet and for phone as well, but that's IOS and Android are acceptable. You can enjoy your favorite games at any time — on public transport, while walking, on the way to work or home. When it comes to functionality, the mobile version of the site is no different from the computer website. You can play for free around the clock, seven days a week from anywhere in the world. Remove any doubt, you are worth winning!

Op woensdag 27 februari 2019 waren we te gast op de Tweebronnen site (Bib Leuven) in Leuven voor het stadslabo mobliteit. Doel van het stadslabo was het scherpstellen van de stedelijke agenda op vlak van mobiliteit. Ook vroegen we ons of hoe het Vlaams stedenbeleid daarin een hefboom kan zijn?

Scherpstellen stedelijke agenda rond ruimtelijke ontwikkeling

Na de inleidende presentatie over het traject vernieuwde visie stedenbeleid door Bart Van Herck (Idea Consult) presenteerde Dirk Lauwers (Universiteit Antwerpen) zijn perspectief op de stedelijke agenda rond mobiliteit.

Dirk startte zijn presentatie met een boeiend overzicht van de dominante waarden-geladen paradigma’s in het mobiliteitsdiscours van de afgelopen decennia.

Evolutie van mobiliteitsparadigma’s

We evolueren in de richting van een paradigma shift waar de drie paradigma’s samenkomen in een vierde: ‘the integrated city’. Het slimme mobiliteitsparadigma is hier een onderdeel van.

Stedelijke mobiliteitsplanning

Daarna duidde Dirk Lauwers het Europese kader voor de stedelijke mobiliteitsplanning. Een kader dat sterk gebaseerd is op ‘Sustainable Urban Mobility Planning’ of SUMP. Deze vorm van mobiliteitsplanning volgt de 4 V’s in de mobiliteitsplanning: vermijden, verkorten, veranderen en verschonen van mobiliteitstrips. Met het nieuwe Vlaamse decreet Basisbereikbaarheid ligt sinds kort het accent op de (stads)regionale planning.

Stedelijke overheden hebben een belangrijke hefboomwerking als het gaat over mobiliteitskeuzes. Dirk gaf uitgebreid illustratie aan drie hefbomen uit het actieplan van het Europese stedelijke partnerschap ‘urban mobility’:

  1. Een verschuiving van de modal shift naar openbaar vervoer en actieve modi
  2. De ontwikkeling richting meer autoluwe steden en wijken (Urban Vehicle Acces Regulations)
  3. De opkomst van nieuwe mobiliteitsdiensten

Tijdens de plenaire discussie over wat we willen neerzetten als beleid rond ‘mobiliteit’ werden een aantal reacties gegeven op het voorstel tot stedelijke agenda. Na de pauze was er ruimte voor een discussie in twee groepen. Eén groep richtte zich op modal shift & autoluwe stad. De andere groep had het over nieuwe mobiliteitssystemen.

Workshop modal shift & autoluwe stad

In de workshop kwamen een aantal zaken naar voor die de realisatie van een modal shift in het mobiliteitsgebruik bemoeilijken. Hieraan gerelateerd maken de deelnemers ook een aantal bemerkingen over het streven naar een autoluwe stad.

Workshop nieuwe mobiliteitsdiensten

In deze workshop stond de vraag centraal hoe je als stad kan omgaan met nieuwe mobiliteitsdiensten- en systemen. De presentatie en het uitgebreid verslag van de workshops kan je hier downloaden.