Verslag stadslabo circulaire stad

Op 18 februari waren we met zo’n 20 deelnemers te gast in De Winkelhaak in Antwerpen voor het stadslabo circulaire stad. Doel van het stadslabo was het scherpstellen van de stedelijke agenda op vlak van circulariteit. Ook vroegen we ons of hoe het Vlaams stedenbeleid daarin een hefboom kan zijn?

Kennismaken met Circulair Zuid

Als gesmaakte opwarmer voor de workshop presenteerde Gabriëlle Van Zoeren, projectmanager bij de stad Antwerpen, het project Circulair Zuid. Circulair Zuid zal in de wijk Nieuw Zuid experimenten organiseren om circulaire economie in het dagelijkse leven mogelijk te maken.

Gabriëlle schetste het ontwikkelingsproces van de nieuwe wijk: van het strategisch masterplan, over de subsidiëring via het Stadsvernieuwingsfonds, tot de selectie van Circulair Zuid als Urban Innovative Action (UIA) project. Circulair’ staat hier voor hergebruik van grondstoffen en producten, waardoor minder energie, water of materialen verloren gaan.

Het project werkt via een stadsdistrictbenadering op 4 stromen: water, energie, afval en materialen. De community staat heel centraal in de mix van technologische oplossingen en (online en offline) nudges die gebruikt worden.

Scherpstellen stedelijke agenda rond circulariteit

Na een interessante vragenronde en een korte inleiding over het traject vernieuwde visie stedenbeleid kon Yves De Weerdt (VITO) snel inpikken om de stedelijke agenda op vlak van circulariteit scherp te stellen. We stelden onder meer vast dat de circulaire gedachte een sterk beleidsconcept is maar (nog) niet landt bij burgers. Er werd gepraat over zaken meer concreet maken. Yves vermeldde kort ‘the good life goals’ die gaan over de rol van het individu in het bereiken van de ambities van de SDGs.

In de plenaire discussie kwam ook aan bod hoe duurzaamheid en circulariteit gemeten kan worden, met welke instrumenten we effectief ook een omslag kunnen maken en wat het stedelijke perspectief is van circulariteit.

De presentatie en het uitgebreid verslag van dit stadslabo kan je hier downloaden.