Een vernieuwde visie op het Vlaams stedenbeleid

Idea Consult werd door het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid (Team stedenbeleid) aangesteld om een aanzet te geven voor een geactualiseerde visie op het Vlaamse stedenbeleid.

Twintig jaar na het toewijzen van de bevoegdheid stedenbeleid aan Vlaanderen en een eerste visieontwikkeling op het Vlaamse stedenbeleid (Witboek ‘De eeuw van de stad’) is het een uitgelezen moment voor een update en herijking.

De steden zijn er de afgelopen decennia gevoelig op vooruit gegaan. De vertrekbasis voor een nieuwe stedenvisie is met andere woorden gunstig, al blijven er vanzelfsprekend belangrijke uitdagingen.

Via een interactief traject bouwen aan een sterk verhaal en organisatiemodel

De hoofdvraag in dit traject is hoe het Vlaamse stedenbeleid verder ontwikkeld moet worden vanuit de kracht van sterke steden en binnen een perspectief van 15 tot 20 jaar? Binnen het traject gaan we op zoek naar een sterk inhoudelijk verhaal, maar ook naar de bestuurlijke organisatie ervan.

20181024 stedenbeleid visualisatie

Idea Consult en het Team stedenbeleid voorzien doorheen het traject interactiemomenten met tal van stakeholders. Via deze projectpagina kan de voortgang van het project worden opgevolgd.

Het is een intensief traject. De start werd gegeven eind oktober 2018, het einde is voorzien begin mei 2019.