Een vernieuwde visie op het Vlaams stedenbeleid

Do you dream to plunge into the sea of excitement and entertainment? You can find many online games on the Internet today, among which it is quite difficult to choose the best one. I recommend you to try the jednoręki bandyta darmowe gry. Every gambler will appreciate it. Not only for that it is suitable for computer, tablet and for phone as well, but that's IOS and Android are acceptable. You can enjoy your favorite games at any time — on public transport, while walking, on the way to work or home. When it comes to functionality, the mobile version of the site is no different from the computer website. You can play for free around the clock, seven days a week from anywhere in the world. Remove any doubt, you are worth winning!

Idea Consult werd door het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid (Team stedenbeleid) aangesteld om een aanzet te geven voor een geactualiseerde visie op het Vlaamse stedenbeleid.

Twintig jaar na het toewijzen van de bevoegdheid stedenbeleid aan Vlaanderen en een eerste visieontwikkeling op het Vlaamse stedenbeleid (Witboek ‘De eeuw van de stad’) is het een uitgelezen moment voor een update en herijking.

De steden zijn er de afgelopen decennia gevoelig op vooruit gegaan. De vertrekbasis voor een nieuwe stedenvisie is met andere woorden gunstig, al blijven er vanzelfsprekend belangrijke uitdagingen.

Via een interactief traject bouwen aan een sterk verhaal en organisatiemodel

De hoofdvraag in dit traject is hoe het Vlaamse stedenbeleid verder ontwikkeld moet worden vanuit de kracht van sterke steden en binnen een perspectief van 15 tot 20 jaar? Binnen het traject gaan we op zoek naar een sterk inhoudelijk verhaal, maar ook naar de bestuurlijke organisatie ervan.

20181024 stedenbeleid visualisatie

Idea Consult en het Team stedenbeleid voorzien doorheen het traject interactiemomenten met tal van stakeholders. Via deze projectpagina kan de voortgang van het project worden opgevolgd.

Het is een intensief traject. De start werd gegeven eind oktober 2018, het einde is voorzien begin mei 2019.